Nickname Frags Time
kunnys 14 01:07:56
[]Awake[] 9 00:08:17
vNitroSt3faN 8 00:14:45
Devils Gaming | Seby 8 00:15:12
--vam-- 7 00:09:45
Za.Men // EIZO 5 00:14:01
ONY 2 00:04:00
TCS 2 00:17:38
ion alexdandru 181 2 00:09:40
EdyVGE. 1 00:23:08
Kakashi 1 00:19:12
-> CSGO.DEVILCS.RO - LE 0 19:29:44
ADD: 89.44.246.72 - NU 0 19:29:44
BlackCocks 0 00:04:40
AlexHeadshoot 0 00:00:56
strokanu 0 00:20:52
Fr0st 0 00:41:44
Fullserver 0 00:00:34
wowkoby 0 01:01:26
SlowPlay 0 00:10:08